Home » Acte utilitati » Acte necesare abonament reteaua Vodafone

Acte necesare abonament reteaua Vodafone

Persoana fizica

Dacă nu ai încă un contract pentru furnizare telefonie mobila in reteaua Vodafone, lângă buletin sau cartea de identitate, vei mai avea nevoie şi de un act de spaţiu (act de proprietate).

Dacă ai deja un abonament activ pe numele tău, ai nevoie de o carte de identitate.

Alte acte de spaţiu acceptate sunt:

• Act de vânzare directă (adjudecare sau licitaţie),
• Act de donaţie,
• Act de partaj,
• Act (ordin) de punere în posesie,
• Act de dare în plată (în urma ipotecii),
• Adeverinţă primărie,
• Autorizaţie construire,
• Carte funciară,
• Certificat de legatar,
• Certificat de atestare fiscală,
• Clauză de întreţinere,
• Comodat, Contract construire,
• Contract de închiriere,
• Contract de schimb,
• Hotărâre judecătorească,
• Moştenire,
• Titlu de proprietate,
• Uzufruct viager,
• Vânzare – cumpărare,
• Vânzare – cumpărare cu garanţie imobiliară,
• Vanzare – cumpărare pentru ansamblu rezidenţial nou.

Nu sunt acceptate ca acte de spaţiu:

• Certificat eliberat de Circa Financiară,
• Act de spaţiu pe numele părinţilor/ socrilor / bunicilor sau altor rude dacă în buletinul potenţialului client nu figurează aceeaşi adresă (indiferent de gradul de rudenie),
• Testament,
• Carte de imobil (cea emisă de Administraţia de Locatari),
• Foaie de avere,
• Promisiune de vânzare,
• Act de închiriere făcut de agenţie imobiliară,
• Antecontract de vânzare-cumpărare sau antecontract de închiriere,
• Actul de spaţiu pe teren sau orice act care dovedeşte proprietatea asupra altor bunuri decât o locuinţă,
• Procură pentru orice acţiuni legate de o locuinţă,
• Certificat de nomenclatură stradală,
• Act de ipotecă,
• Act de intabulare,
• Cadastru,
• Certificat de acţionar,
• Certificat de urbanism.

Persoana juridica

Pentru a activa serviciul Vodafone, îţi sunt necesare următoarele acte
– cartea de indentitate
– certificatul de înmatriculare al societăţii
– formularul de contract tip Vodafone.

Toate actele trebuie prezentate în original şi pot fi trimise către Vodafone prin fax sau e-mail.

Dacă ai deja un abonament activ pe firma pe care o deţii, este nevoie să te prezinţi în cel mai apropiat magazin Vodafone cu un act de identitate, ştampila şi cu o declaraţie pe proprie răspundere (dacă eşti administrator) sau cu o împuternicire (dacă nu eşti administrator).

Dacă nu ai încă un contract, pe lângă buletin sau cartea de identitate, vei mai avea nevoie şi de:

– Certificatul de Înregistrare Fiscală
– Certificatul de Înregistrare Fiscală în scopuri de TVA (doar dacă eşti plătitor de TVA).

RSS Ultimele revizuiri

 • Acte necesare inregistrare casatorie (cununie civila) 31 iulie 2018
    Casatoria se incheie de catre ofiterul de stare civila, la sediul autoritatii administratiei publice locale in a carei raza administrativ-teritoriala isi are domiciliul (resedinta) unul dintre viitorii soti.   Pentru incheierea casatoriei, viitorii soti trebuie sa prezinte fiecare urmatoarele acte: -Declaratia de casatorie, completata personal de catre viitorii soti, in scris, la oficiul de […]
 • Acte necesare inscriere liceu 31 iulie 2018
    Înscrierea la licee a candidaţilor declaraţi admişi în urma repartizării computerizate se efectueaza, conform unui program afişat de unitatea de învăţământ, pe baza următoarelor acte:   cererea de înscriere; cartea de identitate (daca este cazul) şi certificatul de naştere, în copie legalizată; adeverinţa cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională din clasa […]
 • Acte necesare inscriere invatamant primar 31 iulie 2018
                                     DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE     Dosar plic Cerere-tip de înscriere Copie și original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal Copie și original după certificatul de naştere al copilului Documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea […]
 • Acte necesare pentru cazare camin 31 iulie 2018
  ACTE NECESARE PENTRU CAZARE • două exemplare ale formularului de contract de cazare (un exemplar pentru student și un exemplar pentru administrația căminului) ‐ formularele se distribuie la administraţia căminului; • cartoteca de flotant completată (va fi oferită de administraţia căminului); • o fotografie color, tip carte de identitate ‐ se va aplica pe legitimaţia […]
 • Acte necesare inscriere copil la cresa sau gradinita 31 iulie 2018
                 Acte necesare pentru inscrierea copilului la cresa sau gradinita    Pentru inscrierea copilului la cresa sau gradinita, aveti nevoie de un dosar care sa contina urmatoarele documente: Cerere; Copii după actele de identitate ale copilului si a parintilor; Acte medicale care să ateste faptul că poate frecventa colectivitatea […]