Acte necesare abonament reteaua Vodafone

Persoana fizica

Dacă nu ai încă un contract pentru furnizare telefonie mobila in reteaua Vodafone, lângă buletin sau cartea de identitate, vei mai avea nevoie şi de un act de spaţiu (act de proprietate).

Dacă ai deja un abonament activ pe numele tău, ai nevoie de o carte de identitate.

Alte acte de spaţiu acceptate sunt:

• Act de vânzare directă (adjudecare sau licitaţie),
• Act de donaţie,
• Act de partaj,
• Act (ordin) de punere în posesie,
• Act de dare în plată (în urma ipotecii),
• Adeverinţă primărie,
• Autorizaţie construire,
• Carte funciară,
• Certificat de legatar,
• Certificat de atestare fiscală,
• Clauză de întreţinere,
• Comodat, Contract construire,
• Contract de închiriere,
• Contract de schimb,
• Hotărâre judecătorească,
• Moştenire,
• Titlu de proprietate,
• Uzufruct viager,
• Vânzare – cumpărare,
• Vânzare – cumpărare cu garanţie imobiliară,
• Vanzare – cumpărare pentru ansamblu rezidenţial nou.

Nu sunt acceptate ca acte de spaţiu:

• Certificat eliberat de Circa Financiară,
• Act de spaţiu pe numele părinţilor/ socrilor / bunicilor sau altor rude dacă în buletinul potenţialului client nu figurează aceeaşi adresă (indiferent de gradul de rudenie),
• Testament,
• Carte de imobil (cea emisă de Administraţia de Locatari),
• Foaie de avere,
• Promisiune de vânzare,
• Act de închiriere făcut de agenţie imobiliară,
• Antecontract de vânzare-cumpărare sau antecontract de închiriere,
• Actul de spaţiu pe teren sau orice act care dovedeşte proprietatea asupra altor bunuri decât o locuinţă,
• Procură pentru orice acţiuni legate de o locuinţă,
• Certificat de nomenclatură stradală,
• Act de ipotecă,
• Act de intabulare,
• Cadastru,
• Certificat de acţionar,
• Certificat de urbanism.

Persoana juridica

Pentru a activa serviciul Vodafone, îţi sunt necesare următoarele acte
– cartea de indentitate
– certificatul de înmatriculare al societăţii
– formularul de contract tip Vodafone.

Toate actele trebuie prezentate în original şi pot fi trimise către Vodafone prin fax sau e-mail.

Dacă ai deja un abonament activ pe firma pe care o deţii, este nevoie să te prezinţi în cel mai apropiat magazin Vodafone cu un act de identitate, ştampila şi cu o declaraţie pe proprie răspundere (dacă eşti administrator) sau cu o împuternicire (dacă nu eşti administrator).

Dacă nu ai încă un contract, pe lângă buletin sau cartea de identitate, vei mai avea nevoie şi de:

– Certificatul de Înregistrare Fiscală
– Certificatul de Înregistrare Fiscală în scopuri de TVA (doar dacă eşti plătitor de TVA).