Home » Acte utilitati » Acte necesare abonament reteaua Orange

Acte necesare abonament reteaua Orange

Pentru activarea unui abonament de telefonie mobila in reteaua Orange, sunt necesare urmatoarele documente, care trebuie prezentate in original :

 

persoane fizice

cetăţeni români:

 • buletinul / cartea de identitate valabilă
 • contractul de proprietate sau de închiriere a locuinţei conform adresei din buletin / cartea de identitate

cetăţeni străini:

 • paşaport
 • legitimaţia de şedere
 • contractul de închiriere sau de proprietate a locuinţei pe acelaşi nume cu cel din legitimaţia de şedere (nu se acceptă adresă de hotel)

 

persoane juridice

 • certificatul de înmatriculare la Registrul Comerţului
 • statutul firmei şi / sau ultima cerere de menţiuni de la Registrul Comerţului (în care să figureze persoana /persoanele fizice care reprezintă legal persoana juridică) – dacă este cazul
 • codul fiscal sau codul unic de înregistrare a firmei
 • împuternicire pentru reprezentantul firmei, pe hârtie cu antet semnată de administratorul societăţii si stampilată
 • buletin/carte de identitate al/a persoanei care semnează contractul de abonament Orange, în plus persoana respectivă trebuie să aibă asupra sa şi ştampila societăţii pe care o reprezintă

 

RSS Ultimele revizuiri

 • Acte necesare inregistrare casatorie (cununie civila) 31 iulie 2018
    Casatoria se incheie de catre ofiterul de stare civila, la sediul autoritatii administratiei publice locale in a carei raza administrativ-teritoriala isi are domiciliul (resedinta) unul dintre viitorii soti.   Pentru incheierea casatoriei, viitorii soti trebuie sa prezinte fiecare urmatoarele acte: -Declaratia de casatorie, completata personal de catre viitorii soti, in scris, la oficiul de […]
 • Acte necesare inscriere liceu 31 iulie 2018
    Înscrierea la licee a candidaţilor declaraţi admişi în urma repartizării computerizate se efectueaza, conform unui program afişat de unitatea de învăţământ, pe baza următoarelor acte:   cererea de înscriere; cartea de identitate (daca este cazul) şi certificatul de naştere, în copie legalizată; adeverinţa cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională din clasa […]
 • Acte necesare inscriere invatamant primar 31 iulie 2018
                                     DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE     Dosar plic Cerere-tip de înscriere Copie și original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal Copie și original după certificatul de naştere al copilului Documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea […]
 • Acte necesare pentru cazare camin 31 iulie 2018
  ACTE NECESARE PENTRU CAZARE • două exemplare ale formularului de contract de cazare (un exemplar pentru student și un exemplar pentru administrația căminului) ‐ formularele se distribuie la administraţia căminului; • cartoteca de flotant completată (va fi oferită de administraţia căminului); • o fotografie color, tip carte de identitate ‐ se va aplica pe legitimaţia […]
 • Acte necesare inscriere copil la cresa sau gradinita 31 iulie 2018
                 Acte necesare pentru inscrierea copilului la cresa sau gradinita    Pentru inscrierea copilului la cresa sau gradinita, aveti nevoie de un dosar care sa contina urmatoarele documente: Cerere; Copii după actele de identitate ale copilului si a parintilor; Acte medicale care să ateste faptul că poate frecventa colectivitatea […]