Acte necesare depunere candidatura alegeri locale

Dosarele de candidatura se depun pana intre data de 18 aprilie si 30 aprilie 2012 la Birourile Electorale

ACTELE NECESARE IN VEDEREA DEPUNERII CANDIDATURILOR PENTRU FUNCTIA DE PRIMAR PENTRU CANDIDATII INDEPENDENTI:


1.Propunerea de candidat in baza listei de sustinatori.
ART. 48
(1) Candidaţii independenţi pentru funcţia de consilier trebuie să fie susţinuţi de minimum 1% din numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale permanente şi în listele electorale complementare din circumscripţia respectivă, dar nu mai puţin de 50 în cazul comunelor, de 100 în cazul localităţilor urbane de rangul II şi III şi de 1.000 în cazul judeţelor, municipiului Bucureşti, sectoarelor municipiului Bucureşti şi localităţilor urbane de rangul I.
(2) Pentru funcţia de primar, candidaţii independenţi trebuie să prezinte o listă de susţinători, care trebuie să cuprindă minimum 2% din numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale permanente şi în listele electorale complementare din circumscripţia pentru care candidează, dar nu mai puţin de 200 în cazul comunelor, 300 în cazul oraşelor, 1.000 în cazul municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti şi 5.000 în cazul municipiului Bucureşti. Candidaţii independenţi pentru funcţia de preşedinte al consiliului judeţean trebuie să prezinte o listă de susţinători, care să cuprindă minimum 2% din numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale permanente şi în listele electorale complementare din circumscripţia pentru care candidează, dar nu mai puţin de 3.000.
(3) Nu se admit liste de candidaţi independenţi pentru funcţia de consilier.

Lista de sustinatori va cuprinde: data alegerilor, nume, prenume candidat, functia pentru care candideaza, nume si prenume sustinator, data nasterii, adresa, denumirea, seria si numarul actului de identitate,
semnatura acestuia, precum si numele persoanei care a intocmit lista.Persoana care a intocmit lsta este obligata ca, impreuna cu aceasta, sa depuna o declaratie pe propria raspundere prin care sa ateste veridicitatea semnaturii sustinatorilor.
Lista sustinatorilor constituie un act public, cu toate consecintele prevazute de lege. Sustinatorii pot fi numai cetateni cu drept de vot. Adeziunile sustinatorilor se dau pe propria lor raspundere.

2.Declaratia de acceptare a candidaturii data in conditiile art. 41 alin. 4 si 5 din Legea nr.67/2004, insotind lista de sustinatori

3. Declaratia de avere – art.6¹ din Legea nr.115/1996 anexa I

4.Declaratia privind apartenenta sau neapartenenta, ca agent sau colaborator al organelor de securitate, ca politie politica – art.3 alin.1 si alin.2 raportat la art.2 lit.e din Legea nr.187/1999

5. Copie act de identitate

ACTELE NECESARE IN VEDEREA DEPUNERII CANDIDATURILOR PENTRU ALEGERILE LOCALE 2010
Pentru candidatii propusi de partidele politice, aliantele politice, aliante electorale sau organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale:
1. Propunerea de candidat se face in scris, in 4 exemplare, de catre partidele politice, aliantele politice, aliante electorale sau organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale sub semnatura conducerii organizatiei locale
2. Declaratia de acceptare a candidaturii care trebuie sa contina:
-nume, prenume, domiciliul, profesia, ocupatia, apartenenta politica a candidatului, partidul politic care a propus candidatura, consimtamantul expres al acestuia de a candida pentru aceasta functie, precizarea ca intruneste conditiile legale pentru a candida
3. Declaratia de avere – art.6¹ din Legea nr.115/1996 anexa I
4. Declaratia privind apartenenta sau neapartenenta, ca agent sau colaborator al organelor de securitate, ca politie politica (in cazul municipiilor mari)
– art.3 alin.1 si alin.2 raportat la art.2 lit.e din Legea nr.187/1999
5. Copie act de identitate

Legea alegerilor locale 2012: Lege 67/2004 actualizată 2012 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


2 − 2 =