Acte necesare obtinere loc de veci

Acte necesare pentru obţinerea de locuri de veci (înainte de deces)

Pentru obtinerea unui loc de veci,  se scrie o cerere  , care se ataseaza la un dosar, ce va contine urmatoarele documente, in functie de  urmatoarele situatii :

1) Pe caz de boala grava

 • copie C.I/B.I. a persoanei bolnave
 • act doveditor din care sa rezulte ca bolnavul este suferind de o boala grava incurabila
 • adeverinta de la medicul de familie in care sa scrie ca bolnavul sufera de boala respectiva si certifica faptul ca este incurabila
 • cerere cu specificarea cimitirului in care doreste locul de veci

2) Varsta inaintata peste 70 ani

 • copie C.I./B.I.
 • cerere cu specificarea cimitirului in care doreste locul
 • declaratie notariala pe propria raspundere ca nu detine alt loc de veci

Acte necesare pentru reconcesionarea locurilor de veci:

 • bon cimitir  (eliberat de administratorul cimitirului)
 • ultimul loc de concesionare (daca nu are, sa stie unde se gaseste mormantul in cimitir)
 • buletinul/cartea de identitate a titularului (daca titularul locului este decedat, urmasul se prezinta cu certificatul de deces al titularului, la administratorul cimitirului)

Acte necesare pentru transcrierea locurilor de veci:

Se pot transcrie locurile de veci, de pe titularul decedat pana la rude de gradul IV ascendenti si descendenti

 • dovada gradului de rudenie (copie certificat de nastere + certificate de casatorie)
 • declaratie notariala
 • copie certificat de deces a titularului
 • copie masă succesorală sau certificat de moştenitor

Acte necesare pentru permis de lucru: