Home » Acte alte domenii » Acte necesare obtinere loc de veci

Acte necesare obtinere loc de veci

Acte necesare pentru obţinerea de locuri de veci (înainte de deces)

 

Pentru obtinerea unui loc de veci,  se scrie o cerere  , care se ataseaza la un dosar, ce va contine urmatoarele documente, in functie de  urmatoarele situatii :

 

1) Pe caz de boala grava

– copie C.I/B.I. a persoanei bolnave

-act doveditor din care sa rezulte ca bolnavul este suferind de o boala grava incurabila

– adeverinta de la medicul de familie in care sa scrie ca bolnavul sufera de boala respectiva si certifica faptul ca este incurabila

– cerere cu specificarea cimitirului in care doreste locul de veci

 

2) Varsta inaintata peste 70 ani

– copie C.I./B.I.

– cerere cu specificarea cimitirului in care doreste locul

– declaratie notariala pe propria raspundere ca nu detine alt loc de veci

 

 

Acte necesare pentru reconcesionarea locurilor de veci:

 

-bon cimitir  (eliberat de administratorul cimitirului)

-ultimul loc de concesionare(daca nu are, sa stie unde se gaseste mormantul in cimitir)

-buletinul/cartea de identitate a titularului (daca titularul locului este decedat, urmasul se prezinta cu certificatul de deces al titularului, la administratorul cimitirului)

 

Acte necesare pentru transcrierea locurilor de veci:

 

Se pot transcrie locurile de veci, de pe titularul decedat pana la rude de gradul IV ascendenti si descendenti

– dovada gradului de rudenie (copie certificat de nastere + certificate de casatorie)

– declaratie notariala

– copie certificat de deces a titularului

– copie masă succesorală sau certificat de moştenitor

 

Acte necesare pentru permis de lucru:

 

– copie act loc

– cerere titular – se specifica Societatea cu care se executa lucrarea funerara

– copie C.I./B.I. al titularului

– bon de la administratorul cimitirului pentru constructie (se specifica parcela, randul si mormantul) avizat de concesoinarul cimitirului

 

RSS Ultimele revizuiri

 • Acte necesare inregistrare casatorie (cununie civila) 31 iulie 2018
    Casatoria se incheie de catre ofiterul de stare civila, la sediul autoritatii administratiei publice locale in a carei raza administrativ-teritoriala isi are domiciliul (resedinta) unul dintre viitorii soti.   Pentru incheierea casatoriei, viitorii soti trebuie sa prezinte fiecare urmatoarele acte: -Declaratia de casatorie, completata personal de catre viitorii soti, in scris, la oficiul de […]
 • Acte necesare inscriere liceu 31 iulie 2018
    Înscrierea la licee a candidaţilor declaraţi admişi în urma repartizării computerizate se efectueaza, conform unui program afişat de unitatea de învăţământ, pe baza următoarelor acte:   cererea de înscriere; cartea de identitate (daca este cazul) şi certificatul de naştere, în copie legalizată; adeverinţa cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională din clasa […]
 • Acte necesare inscriere invatamant primar 31 iulie 2018
                                     DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE     Dosar plic Cerere-tip de înscriere Copie și original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal Copie și original după certificatul de naştere al copilului Documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea […]
 • Acte necesare pentru cazare camin 31 iulie 2018
  ACTE NECESARE PENTRU CAZARE • două exemplare ale formularului de contract de cazare (un exemplar pentru student și un exemplar pentru administrația căminului) ‐ formularele se distribuie la administraţia căminului; • cartoteca de flotant completată (va fi oferită de administraţia căminului); • o fotografie color, tip carte de identitate ‐ se va aplica pe legitimaţia […]
 • Acte necesare inscriere copil la cresa sau gradinita 31 iulie 2018
                 Acte necesare pentru inscrierea copilului la cresa sau gradinita    Pentru inscrierea copilului la cresa sau gradinita, aveti nevoie de un dosar care sa contina urmatoarele documente: Cerere; Copii după actele de identitate ale copilului si a parintilor; Acte medicale care să ateste faptul că poate frecventa colectivitatea […]