Acte necesare pentru cazare camin

ACTE NECESARE PENTRU CAZARE

• două exemplare ale formularului de contract de cazare (un exemplar pentru student și un exemplar pentru administrația căminului) ‐ formularele se distribuie la administraţia căminului;

• cartoteca de flotant completată (va fi oferită de administraţia căminului);

• o fotografie color, tip carte de identitate ‐ se va aplica pe legitimaţia de cămin; -NU SE ADMIT DOCUMENTE XEROX SAU SCANATE;

• carte de identitate (original + copie xerox);

• certificat de naștere (copie xerox);

• Timbru fiscal în valoare de 4 lei pentru viza de flotant.

ACTE NECESARE PENTRU STUDENŢII CARE SE ÎNCADREAZĂ ÎN DIFERITE CAZURI SOCIALE

• În cazul studenților orfani de ambii părinţi: copii după certificatele de deces ale părinților;

• În cazul studenților cu părinți (sau întreținător legal) cadre didactice aflate în activitate: adeverință de salariat a părintelui vizată de Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ), din care sa rezulte că în anul școlar 2015 ‐ 2016 a fost cadru didactic titular; pentru părinții pensionați, adeverință de la ISJ din care să rezulte activitatea de minim 10 ani în funcţia didactică.

• În cazul studenților care provin de la Casele de copii: adeverință de asistat al casei de copii.

• În cazul studenţilor care suferă de o anumită afecţiune cronică sau handicap fizic/ locomotor, se depune certificat de handicap în termen.