Acte necesare infiintare Societate Civila Medicala

Avizarea societatii civile medicale se face in baza Legii nr.629/2001 si a Legii nr.74/1995.
Aceasta forma de organizare nu are personalitate juridica.

Acte necesare la Colegiul Medicilor

Pentru obtinerea certificatului de avizare a cabinetului sub forma de Societate Civila Medicala sunt necesare urmatoarele documente:
1. Contractul de Societate Civila Medicala in 2(doua) exemplare, care va cuprinde urmatoarele elemente minime obligatorii:
– partile contractului de societate, scopul si obiectul acestuia;
– sediul profesional al Societatii civile medicale
– cabinetele medicale se vor infiinta numai pentru specialitatile si competentele medicilor asociati si vor furniza servicii medicale numai in limitele acestora
– patrimoniul social al societatii civile medicale cu indicarea aportului fiecarui membru societar, constand in bunuri mobile si imobile ori in munca medicilor societari
– organul de conducere al societatii civile medicale si precizarea functiilor membrilor acestuia
– durata contractului de societate si modalitatile de incetare a acestuia.
2. Statutul societatii civile medicale in 2(doua) exemplare, care va cuprinde organizarea si functionarea acesteia, in detaliu.
3. existenta dotarii minime a cabinetelor medicale.
4. Taxa de avizare: echivalentul in lei a 20 USD, la cursul zilei, pentru fiecare cabinet din cadrul societatii, care se achita la casieria Colegiului Medicilor.
5. Autorizatiile de libera practica ale medicilor care vor functiona in cadrul societatii.
6. Cerere tip completata in momentul depunerii actelor (modelul de cerere se gaseste la Colegiul Medicilor).
7. Delegatie din partea tuturor asociatilor pentru medicul care se ocupa de constituirea societatii.
8. Dovada de detinere legala a spatiului (comodat, act de vanzare-cumparare, contract de inchiriere, donatie, etc.)
9. Dovada achitarii cotizatiei, la zi, de catre medicii din cadrul societatii.
10. Acordul asociatiei de locatari, daca spatiul pentru infiintare se afla intr-o cladire cu mai multe apartamente.
Toate actele se vor depune in copii xerox.

Acte necesare la DSP

Certificatul plus documentele de mai jos servesc la obtinerea Certificatului de inregistrare a societatii civile medicale de la Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti.
1. Cerere tip – se completeaza la DSP
2. Certificatul de avizare a cabinetului medical in societate medicala de la Colegiul Medicilor – original si copie
3. Actul de spatiu ( contract de comodat sau de inchiriere sau de proprietate) – copie
4. Autorizatia de libera practica pentru medicii din societate – copie
5. Contractul de societate civila avizat de Colegiul Medicilor.

Cabinetele medicale se pot grupa sau asocia dupa cum urmeaza:

Cabinete medicale Individuale – vezi acte necesare

Cabinete medicale Grupate sau Asociate – vezi acte necesare

Societati Civile Medicale – vezi acte necesare

Cabinetele medicale mai pot fi:

Societati Medicale cu personalitate juridica (SRL) – vezi acte necesare

Pentru Fundatii, Asociatii, Culte Religioase si Lacase de cult – vezi acte necesare

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


4 + = 12