Home » Acte firme » Activitati medicale » Acte necesare infiintarii Societati medicale cu personalitate juridica (srl)

Acte necesare infiintarii Societati medicale cu personalitate juridica (srl)

Pentru infiintarea unei Societati medicale cu personalitate juridica (SRL) este necesara infiintarea unei Societati Comerciale cu obiect de activitate unic, constand in furnizarea de servicii medicale (Grupa de coduri CAEN 851) cu sau fara activitati conexe.

O alta conditie a infiintarii unei societati medicale este: administratorul sau cel putin o treime (1/3) din consiliul de administratie sa fie medici.

Dupa infiintarea Societatii medicale se poate trece la inregistrarea si obtinerea avizelor Colegiul Medicilor si Directia Sanatate Publica.

Acte necesare la Colegiul Medicilor

Pentru obtinerea certificatului de avizare sunt necesare urmatoarele documente:
1. Cererea reprezentantului legal al unitatii
2. Certificatul de inregistrare la Registrul Comertului, respectiv Certificatul de inregistrare in registrul persoanelor juridice, ori Hotararea judecatoreasca de infiintare sau Actul de acordare a personalitatii juridice. – copii
3. Actul constitutiv al societatii – copii
4. Hotararea statutara a organului de conducere, privind infiintarea unuia sau mai multor cabinete medicale pentru organizatiile si institutiile prevazute la art.16 din Ordonanta Guvernului nr.124/1998, republicata (organizatiile non-profit, fundatiile si asociatiile cu activitati medicale, asociatiile profesionale, cultele religioase si la casele de cult religios, legal constituite)
5. Dovada detinerii legale a spatiului in care urmeaza sa functioneze cabinetele medicale.
6. Declaratia prin care se atesta existenta dotarii minime corespunzatoare activitatilor si cabinetelor medicale infiintate
7. Regulamentul de organizare si functionare prin care sa se ateste independenta profesionala si dreptul de decizie al personalului medical
8. Fisele de atributie ale posturilor prin care sa se respecte competenta profesionala a fiecarei specialitati, ori competenta medicala si conditia prevazuta la punctul 7
9. Programul de lucru al cabinetelor medicale, aprobat de conducerea unitatii
10. Actului aditional ca SRL-ul are numai activitate medicala in doua exemplare, in cazul in care are mentionate, in statut, si alte activitati
11. Dovada ca administratorul societatii este medic sau 1/3 din membrii Consiliului de Administratie sunt medici (acest lucru trebuie prevazut in statut sau in actul aditional)
12. Autorizatiile de libera practica ale medicilor care lucreaza in societatea medicala, conform specialitatilor specificate in cerere
13. Taxa de avizare, care se achita la casieria Colegiul Medicilor pentru fiecare specialitate
14. Acordul asociatiei de locatari, daca spatiul se afla intr-o cladire cu mai multe apartamente
15. Dovada platii cotizatiei, la zi, catre Colegiul Medicilor, a medicilor din societatea respectiva.
Toate documentele vor fi depuse in copii xerox.

Acte necesare la DSP

Certificatul plus documentele de mai jos servesc pentru inregistrarea unitatii medicale cu personalitate juridica la Directia de Sanatate Publica
1. Cerere de inregistrare tip ( modelul se gaseste la DSP)
2. Autorizatia de libera practica a medicului/medicilor
3. Dovada titlului de detinere a spatiului in care functioneaza unitatea medico-sanitara
4. Actele constitutive ale societatii ( statut)
5. Certificat de inmatriculare si cod fiscal
6. Dovada de la registrul comertului din care sa reiasa ca societatea are ca unic obiect de activitate furnizarea de servicii medicale, cu sau fara activitati conexe ( cerere de mentiuni), vizata de CMB
7. Documente justificative care sa ateste ca administratorul societatii comerciale sau cel putin o treime din numarul membrilor Consiliului de adminstratie sunt medici ( cerere de mentiuni sau statutul societatii, insotite de diploma de medic – copie)
8. Cod parafa medic ( medici)
9. Dosar cu sina
10. Acordul asociatiei de locatari daca spatiul se afla intr-o cladire cu mai multe apartamente/proprietari

Cabinetele medicale se pot grupa sau asocia dupa cum urmeaza:

Cabinete medicale Individuale – vezi acte necesare

Cabinete medicale Grupate sau Asociate – vezi acte necesare

Societati Civile Medicale – vezi acte necesare

Cabinetele medicale mai pot fi:

Societati Medicale cu personalitate juridica (SRL) – vezi acte necesare

Pentru Fundatii, Asociatii, Culte Religioase si Lacase de cult – vezi acte necesare

 

comments

 1. Lol, my son has this post on his bookmarks (we use the same PC). Looks great, keep writing!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


1 + = 3

Poți folosi aceste etichete și atribute HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

RSS Ultimele revizuiri

 • Acte necesare inregistrare casatorie (cununie civila) 31 iulie 2018
    Casatoria se incheie de catre ofiterul de stare civila, la sediul autoritatii administratiei publice locale in a carei raza administrativ-teritoriala isi are domiciliul (resedinta) unul dintre viitorii soti.   Pentru incheierea casatoriei, viitorii soti trebuie sa prezinte fiecare urmatoarele acte: -Declaratia de casatorie, completata personal de catre viitorii soti, in scris, la oficiul de […]
 • Acte necesare inscriere liceu 31 iulie 2018
    Înscrierea la licee a candidaţilor declaraţi admişi în urma repartizării computerizate se efectueaza, conform unui program afişat de unitatea de învăţământ, pe baza următoarelor acte:   cererea de înscriere; cartea de identitate (daca este cazul) şi certificatul de naştere, în copie legalizată; adeverinţa cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională din clasa […]
 • Acte necesare inscriere invatamant primar 31 iulie 2018
                                     DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE     Dosar plic Cerere-tip de înscriere Copie și original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal Copie și original după certificatul de naştere al copilului Documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea […]
 • Acte necesare pentru cazare camin 31 iulie 2018
  ACTE NECESARE PENTRU CAZARE • două exemplare ale formularului de contract de cazare (un exemplar pentru student și un exemplar pentru administrația căminului) ‐ formularele se distribuie la administraţia căminului; • cartoteca de flotant completată (va fi oferită de administraţia căminului); • o fotografie color, tip carte de identitate ‐ se va aplica pe legitimaţia […]
 • Acte necesare inscriere copil la cresa sau gradinita 31 iulie 2018
                 Acte necesare pentru inscrierea copilului la cresa sau gradinita    Pentru inscrierea copilului la cresa sau gradinita, aveti nevoie de un dosar care sa contina urmatoarele documente: Cerere; Copii după actele de identitate ale copilului si a parintilor; Acte medicale care să ateste faptul că poate frecventa colectivitatea […]