Home » Acte imobiliare » Acte necesare pentru autorizatia de constructie

Acte necesare pentru autorizatia de constructie

Documentatia necesara obtinerii autorizatiei de constructie

Autorizatia de constructie este actul prin care autoritatea publica locala avizeaza solutia prezentata de solicitant, are la baza certificatul de urbanism  si certifica dreptul de incepere a lucrarii.

Dosarul se preda la Primaria locala, iar autorizatia de constructie o veti primi in aproximativ 30 zile lucratoare.

 

Dosarul  va cuprinde:

-planul de amplasare a terenului in zona (planurile cadastrale);

-certificatul de urbanism;

-toate avizele solicitate prin certificatul de urbanism;

-acte notariale (la nevoie);

-memoriu tehnic (cuprinde memoriul de arhitectura, rezistenta, instalatii);

-referatele verificatorilor de specialitate;

-referatele expertilor tehnici (la nevoie);

-actele de proprietate asupra terenului

-proiectul pentru autorizare – acesta este compus din:

-planul de situatie (cum se amplaseaza casa in teren);

-planul fundatiei elaborat de inginerul de rezistenta;

-planuri de arhitectura pentru toate nivelele constructiei

-planul de invelitoare

-sectiune caracteristica

-toate fatadele

-scara de redactare pentru toate desenele este 1:10

-cererea de eliberare a autorizatiei de constructie;

-chitanta de achitare a taxei de autorizare.

 

Autorizatia de constructie este eliberata de Primarie – Serviciul de Urbanism din localitatea / sectorul in care se afla terenul.

 

Taxa de eliberare a autorizatiei de constructie reprezinta 0,5 % din valoarea constructiei stabilita pe baza declaratiei dvs. si in functie de suprafata desfasurata a constructiei.

Valoarea declarata nu va putea fi mai mica decat valoarea determinata potrivit prevederilor legale in vigoare privind impozitele si taxele locale.
Alte acte necesare referitoare la executia constructiei:

 

-Autorizarea organizarii de santier

Conform Legii 50/1991, orice constructie pe un teren, chiar provizorie (baraci, depozite de materiale, dormitoare muncitori) , se executa cu avizul Administratiei Locale.

Pentru obtinerea acestui aviz intocmiti un dosar care sa cuprinda:

– documentatia constructiei – project;

– planurile de amplasare in zona;

– planul de fundatie pe nivele;

– cerere tip;

– Proiectarea executiei bransamentelor la utilitati (apa, gaze, energie electrica, canalizare, telefonie)

Bransamentele la retele trebuie sa fie proiectate si executate de firme autorizate de regiile/societatile responsabile.

 

RSS Ultimele revizuiri

 • Acte necesare inregistrare casatorie (cununie civila) 31 iulie 2018
    Casatoria se incheie de catre ofiterul de stare civila, la sediul autoritatii administratiei publice locale in a carei raza administrativ-teritoriala isi are domiciliul (resedinta) unul dintre viitorii soti.   Pentru incheierea casatoriei, viitorii soti trebuie sa prezinte fiecare urmatoarele acte: -Declaratia de casatorie, completata personal de catre viitorii soti, in scris, la oficiul de […]
 • Acte necesare inscriere liceu 31 iulie 2018
    Înscrierea la licee a candidaţilor declaraţi admişi în urma repartizării computerizate se efectueaza, conform unui program afişat de unitatea de învăţământ, pe baza următoarelor acte:   cererea de înscriere; cartea de identitate (daca este cazul) şi certificatul de naştere, în copie legalizată; adeverinţa cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională din clasa […]
 • Acte necesare inscriere invatamant primar 31 iulie 2018
                                     DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE     Dosar plic Cerere-tip de înscriere Copie și original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal Copie și original după certificatul de naştere al copilului Documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea […]
 • Acte necesare pentru cazare camin 31 iulie 2018
  ACTE NECESARE PENTRU CAZARE • două exemplare ale formularului de contract de cazare (un exemplar pentru student și un exemplar pentru administrația căminului) ‐ formularele se distribuie la administraţia căminului; • cartoteca de flotant completată (va fi oferită de administraţia căminului); • o fotografie color, tip carte de identitate ‐ se va aplica pe legitimaţia […]
 • Acte necesare inscriere copil la cresa sau gradinita 31 iulie 2018
                 Acte necesare pentru inscrierea copilului la cresa sau gradinita    Pentru inscrierea copilului la cresa sau gradinita, aveti nevoie de un dosar care sa contina urmatoarele documente: Cerere; Copii după actele de identitate ale copilului si a parintilor; Acte medicale care să ateste faptul că poate frecventa colectivitatea […]