Acte necesare abonament telefonie mobila

Pentru un abonament in reteaua de telefonie mobila sunt necesare urmatoarele documente:

cetăţeni români:

• buletinul / cartea de identitate valabilă
• contractul de proprietate sau de închiriere a locuinţei conform adresei din buletin / cartea de identitate

cetăţeni străini:

• paşaport
• legitimaţia de şedere
• contractul de închiriere sau de proprietate a locuinţei pe acelaşi nume cu cel din legitimaţia de şedere (nu se acceptă adresă de hotel)

persoane juridice:

• certificatul de înmatriculare la Registrul Comerţului
• statutul firmei şi / sau ultima cerere de menţiuni de la Registrul Comerţului (în care să figureze persoana /persoanele fizice care reprezintă legal persoana juridică) – dacă este cazul
• codul fiscal sau codul unic de înregistrare al firmei
• împuternicire pentru reprezentantul firmei, pe hârtie cu antet semnată de administratorul societăţii si stampilată
• buletin/carte de identitate al/a persoanei care semnează contractul de abonament, în plus persoana respectivă trebuie să aibă asupra sa şi ştampila societăţii pe care o reprezintă

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.