Home » Acte alte domenii » Acte necesare obtinere credit ”prima casa” pentru romanii din strainatate

Acte necesare obtinere credit ”prima casa” pentru romanii din strainatate

Exista unele banci care acorda credite si cetatenilor romani care lucreaza in strainatate.
In general, conditiile pe care acestia trebuie sa le indeplineasca sunt:

– vechime de cel putin 1 an in tara respectiva;
– contract de munca incheiat pe perioada nedeterminta sau, in caz contrar, cel putin 2 contracte succesive, fara intrerupere, la angajatorul din strainatate;
– ipoteca asupra unui imobil aflat in proprietatea solicitantului sau a unei terte persoane pe teritoriul Romaniei;
– constituirea unui depozit colateral;
– existenta unuia sau mai multor codebitori care realizeaza venituri pe teritoriul Romaniei.
Bancile solicita, de obicei, urmatoarele documente (traduse, legalizate si apostilate):

– contract de munca
– carte de identitate
– certificat de casatorie (daca este cazul)
– permis de sedere emis de autoritatile competente din tara respectiva
– permis de munca emis de autoritatile competente din tara respectiva
– adeverinta de salariu
– extras de cont / fluturas de salariu in original
– documente care sa ateste plata impozitelor si taxelor sociale
– fisa fiscala.
Acordarea de credite ipotecare prin programul Prima Casa cetatenilor romani cu domiciliul in strainatate sau pentru cei care obtin venituri in strainatate tine de normele interne de creditare ale bancilor participante la acest program.

Pentru deschiderea unui cont curent la o institutie financiara este necesar sa va prezentati la o sucursala a bancii sau sa delegati aceasta sarcina unei persoane de incredere cu domiciliul in Romania.

RSS Ultimele revizuiri

 • Acte necesare inregistrare casatorie (cununie civila) 31 iulie 2018
    Casatoria se incheie de catre ofiterul de stare civila, la sediul autoritatii administratiei publice locale in a carei raza administrativ-teritoriala isi are domiciliul (resedinta) unul dintre viitorii soti.   Pentru incheierea casatoriei, viitorii soti trebuie sa prezinte fiecare urmatoarele acte: -Declaratia de casatorie, completata personal de catre viitorii soti, in scris, la oficiul de […]
 • Acte necesare inscriere liceu 31 iulie 2018
    Înscrierea la licee a candidaţilor declaraţi admişi în urma repartizării computerizate se efectueaza, conform unui program afişat de unitatea de învăţământ, pe baza următoarelor acte:   cererea de înscriere; cartea de identitate (daca este cazul) şi certificatul de naştere, în copie legalizată; adeverinţa cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională din clasa […]
 • Acte necesare inscriere invatamant primar 31 iulie 2018
                                     DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE     Dosar plic Cerere-tip de înscriere Copie și original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal Copie și original după certificatul de naştere al copilului Documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea […]
 • Acte necesare pentru cazare camin 31 iulie 2018
  ACTE NECESARE PENTRU CAZARE • două exemplare ale formularului de contract de cazare (un exemplar pentru student și un exemplar pentru administrația căminului) ‐ formularele se distribuie la administraţia căminului; • cartoteca de flotant completată (va fi oferită de administraţia căminului); • o fotografie color, tip carte de identitate ‐ se va aplica pe legitimaţia […]
 • Acte necesare inscriere copil la cresa sau gradinita 31 iulie 2018
                 Acte necesare pentru inscrierea copilului la cresa sau gradinita    Pentru inscrierea copilului la cresa sau gradinita, aveti nevoie de un dosar care sa contina urmatoarele documente: Cerere; Copii după actele de identitate ale copilului si a parintilor; Acte medicale care să ateste faptul că poate frecventa colectivitatea […]