Ce trebuie pentru amânarea plății chiriei – persoane fizice

Acte necesare pentru a beneficia de amânare chirie în starea de urgență

Pentru a benefiucia de prevederile legii privind aplicarea unor scutiri de la plata chiriei pentru perioada stării de urgenţă, persoanele fizice trebuie să îndeplinească următoarele:

  • se întocmește un act adițional contractului de închiriere între locatar și locator.
  • chiria lunară specificată în actul adițional este mai mică sau cel mult egală cu suma de 2000 lei.
  • persoanele fizice beneficiază de scutire de la plată doar pentru o singură locație.
  • trebuie să pună la dispoziţia organului fiscal teritorial competent orice fel de act justificativ care să ateste imposibilitatea plăţii chiriei în perioada specificată în actul adiţional dintre locator şi locatar
  • se face o cerere ce poate fi depusă şi prin poştă electronică la o adresă de e-mail care va fi afişată pe pagina de internet a fiecărui organ fiscal teritorial.

Cum decurge toată procedura?

  • după depunerea cererii la organul fiscal, plata chiriilor pentru aceste categorii de locatari va fi efectuată de către organul fiscal teritorial competent, în contul locatorilor.
  • După perioada de amânare, locatarii vor fi obligaţi apoi să plătească eșalonat, în rate egale, pânî la 31 decembrie 2020, organului fiscal teritorial care a plătit aceste chirii,
  • în cazul în care aceste sume nu vor fi plătite de locatar, organul fiscal teritorial competent procedează la executarea silită a creanţelor nerecuperate.

Ce mai prevede legea?

  • Scutirile prevăzute se aplică în mod corespunzător de la 1 martie 2020, pentru fracţia rămasă din luna în care încetează starea de urgenţă, precum şi pentru luna următoare lunii în care a încetat starea de urgenţă”,
  • facturile emise pentru plata chiriei aferente lunii martie 2020 se anulează, iar sumele achitate în baza acestora se restituie de îndată.

Care sunt principalele prevederi privind aplicarea unor scutiri de la plata chiriei pentru perioada stării de urgenţă:

Locatarii- operatori economici, practicanţi ai profesiilor liberale, entităţile juridice de drept privat – a căror activitate a fost întreruptă sau a căror venituri sau încasări au scăzut cu cel puţin 15% în luna martie 2020 faţă de media ultimului an calendaristic în perioada de aplicare a stării de urgenţă, persoanele fizice afectate economic direct sau indirect în perioada de aplicare a stării de urgenţă pot amâna la cerere, fără plata de dobânzi şi penalităţi, plata chiriei pentru folosinţa imobilelor înregistrate ca sedii, puncte de lucru sau locuinţe”.

Plata chiriilor pentru aceste categorii de locatari va fi efectuată de către organul fiscal teritorial competent, în contul locatorilor, la cererea locatarilor.

Pentru a beneficia de amânarea la plata chiriei, locatarii respectivi trebuie să pună la dispoziţia organului fiscal teritorial competent orice fel de act justificativ care să ateste imposibilitatea plăţii chiriei în perioada specificată în actul adiţional dintre locator şi locatar.

Condiţiile care trebuie să fie îndeplinite pentru cererea de plată către operatorul fiscal teritorial competent sunt: chiria lunară specificată în actul adiţional dintre locator şi locatar este mai mică, cel mult egală cu chiria din februarie 2020, este de maximum 10.000 lei pentru operatorii economici pentru fiecare locaţie şi maximum 2.000 lei pentru persoane fizice pentru o singura locaţie.

Cererea poate fi depusă şi prin poştă electronică la o adresă de e-mail care va fi afişată pe pagina de internet a fiecărui organ fiscal teritorial.

Locatarii vor fi obligaţi apoi să plătească chiriile lunare a căror plată a fost amânată prin act adiţional între locator şi locatar organului fiscal teritorial competent care a plătit aceste chirii, eşalonat, în rate egale, după perioada în care plata a fost amânată, până la 31 decembrie 2020.

În cazul în care locatarii nu îşi îndeplinesc această obligaţie, organul fiscal teritorial competent procedează la executarea silită a creanţelor nerecuperate.

Prin derogare, în anul 2020 nu sunt venituri impozabile veniturile din cedarea folosinţei bunurilor imobile obţinute în baza unor contracte de închiriere/subînchiriere sau uzufruct.

Această măsură va fi aplicată contribuabililor care reduc pe perioada anului 2020 contravaloarea folosinţei bunului imobil, stabilită în bani şi/sau în natură, potrivit contractului încheiat între părţi, cu cel puţin 30% faţă de contravaloarea folosinţei bunului imobil aferentă lunii februarie 2020.

De asemenea, prin derogare, în anul 2020 nu intră în plafonul de calcul anual contravaloarea folosinţei bunului imobil stabilită în bani şi/sau în natură, potrivit contractului încheiat între părţi, redusă cu cel puţin 30% faţă de contravaloarea folosinţei bunului imobil aferentă lunii februarie 2020.

De aceste prevederi beneficiază şi persoanele fizice care în anul 2019 au realizat venituri din cedarea folosinţei bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere şi, începând cu anul 2020, au calificat aceste venituri în categoria veniturilor din activităţi independente.

În cazul contribuabililor plătitori de impozit pe profit şi ai celor care datorează impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, veniturile din cedarea folosinţei bunurilor imobile obţinute în baza unor contracte de închiriere/subînchiriere sau uzufruct sunt impozabile doar în proporţie de 80% din valoarea lor.

Cei care beneficiază de aceste prevederi sunt aceia care reduc pe perioada anului 2020 contravaloarea folosinţei bunului imobil, stabilită în bani şi/sau în natură, potrivit contractului încheiat între părţi, cu cel puţin 20% faţă de contravaloarea folosinţei bunului imobil aferentă lunii februarie 2020.

Facilităţile se aplică în mod corespunzător pentru toată perioada stării de urgenţă, precum şi pentru luna următoare celei în care a încetat starea de urgenţă.

În termen de 15 de zile de la data publicării acestei legi în Monitorul Oficial, ministerele de resort vor elabora proceduri de punere în aplicare, au mai stabilit deputaţii din comisie.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată.


× 6 = 54